Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa sfery prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o sposobie, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi.

Gromadzenie, przetwarzanie i używanie danych osobowych

Możliwe jest odwiedzenie naszej strony bez konieczności podawania danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane dostępu niezwiązane z konkretną osobą, takie jak np. nazwa dostawcy Internetu, strona, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę, lub nazwy pobranych plików. Dane te używane są wyłącznie do ulepszania naszej oferty i nie umożliwiają powiązania z Państwa osobą.

Zapisywane przez nas dane:

 • Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji.
 • System operacyjny użytkownika.
 • Dostawca internetu użytkownika.
 • Adres IP użytkownika.
 • Data i godzina dostępu.
 • Strony internetowe, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę (strona przekierowująca).
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskał dostęp za pośrednictwem naszej strony.

Dane osobowe są gromadzone na aboved.com jedynie wtedy, gdy podadzą nam je Państwo dobrowolnie w celu rejestracji lub subskrypcji newslettera. Po subskrypcji newslettera Państwa adres e-mail będzie za Państwa zgodą wykorzystywany do osobistych celów reklamowych, aż do momentu anulowania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych osobowych

W przypadku zwykłego wyświetlania strony nie następuje przekazywanie danych. W przypadku opuszczenia naszej strony w celu zakupu torby na stronie zewnętrznej możliwe jest, w ramach potwierdzenia opuszczenia strony, zapisanie następujących danych:

 • numer ID klienta
 • strona docelowa (który zewnętrzny sprzedawca/sklep został kliknięty)
 • parametry UTM (Urchin Tracking Module)
 • godzina
 • przeglądarka
 • system operacyjny
 • język przeglądarki
 • kraj pochodzenia użytkownika
 • rozdzielczość ekranu
 • identyfikator user agent przeglądarki
 • zanonimizowany adres IP
 • pseudonimizowany adres IP

prawo do uzyskania informacji

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat zapisanych dotyczących Państwa danych i ew. poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia lub używania Państwa danych osobowych, zapytań o poprawienie, zablokowanie albo usunięcie danych lub o informacje o nich czy też w przypadku odwołania wyrażonej zgody prosimy zwrócić się pod następujący adres e-mail: datenschutz@aboved.com.

Przechowywanie danych

W przypadku nawiązania kontaktu drogą mailową lub subskrypcji naszego newslettera udostępnione przez Państwa dane (adres e-mail, ew. imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zapisane na czas przetwarzania. Związane z tym dane zostaną usunięte lub ich przechowywanie zostanie ograniczone, jeśli wymagają tego prawne obowiązki dot. przechowywania.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi do analizowania stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę Państwa sposobu korzystania z naszej strony. Informacje uzyskane z plików cookie na temat Państwa korzystania z tej strony przekazywane są zwykle na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są na nim zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny Państwa korzystania z tej strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz wprowadzania nowych usług związanych z użytkowaniem stron internetowych i internetu. Przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez firmę Google. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Informujemy jednak, że może to uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcji tej strony internetowej. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu danych związanych z użytkowaniem strony uzyskanych z plików cookie (w tym adresu IP) firmie Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod tym łączem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o usłudze Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę na fakt, że na niniejszej stronie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod gat._anonymizeIp(); w celu zagwarantowania gromadzenia zanonimizowanych adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager.

Google Tag Manager

This website uses the "Google Tag Manager", a service of Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland (hereinafter referred to as "Google"). Google Tag Manager enables us as marketers to manage website tags via an interface. The Google Tag Manager tool that implements the tags is a cookie-less domain and does not itself collect any personal data. Google Tag Manager triggers other tags, which in turn may collect data. Google Tag Manager does not access this data. If a deactivation has been made at domain or cookie level, this remains in place for all tracking tags that are implemented with Google Tag Manager.

Information from the third-party provider: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dodatek zgodny z RODO od 25.05.2018

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych, szczególnie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest:

Relewear GmbH
Am Südbahnhof 44
30171 Hanower
Niemcy

Prezes uprawniony do reprezentacji firmy: Philipp Lubian
Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Hanowerze
Numer w rejestrze handlowym: HRB 219596

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zwracając się do pełnomocnika ds. ochrony danych, którego dane podano poniżej, można w dowolnej chwili skorzystać z następujących praw:

prawo do informacji o zapisywanych przez nas dotyczących Państwa danych oraz o ich przetwarzaniu, prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (newsletter), usunięcia zapisywanych przez nas Państwa danych, ograniczenia przetwarzania danych, o ile nie można jeszcze usunąć Państwa danych z powodu obowiązków prawnych oraz sprzeciwienia się przetwarzaniu i przekazywaniu przez nas Państwa danych, o ile zgodzili się Państwo na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo z nami umowę. Jeśli udzielili nam Państwo zgody, istnieje możliwość odwołania jej w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

Z każdą skargą mogą się Państwo zwrócić do odpowiedniego organu nadzoru. Odpowiedni dla Państwa organ nadzoru zależy od kraju związkowego zamieszkania, zatrudnienia lub wystąpienia domniemanego naruszenia. Lista organów nadzoru (dla sektora prywatnego) znajduje się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny i osoby trzecie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie do celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione nie ma miejsca. Podajemy Państwa dane osobowe osobom trzecim jedynie, gdy:

 • udzielili Państwo na to wyraźnej zgody,
 • przetwarzanie jest konieczne w związku z zawartą z Państwem umową,
 • przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązków prawnych,
 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów i nie istnieją powody by podejrzewać, że
 • nieprzekazanie danych służyłoby przeważającym, objętym ochroną Państwa interesom.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również my korzystamy z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe, które przekazywane są z serwera strony internetowej na Państwa dysk twardy. Dzięki temu automatycznie otrzymujemy pewne dane, np. adres IP oraz informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i Państwa połączeniu z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub przenoszenia na komputer wirusów. Na podstawie zawartych w plikach cookie informacji możemy ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej i zapewnić prawidłowe jej wyświetlanie.

W żadnym wypadku nie przekazujemy zgromadzonych przez nas danych osobom trzecim ani nie łączymy ich z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Oczywiście zasadniczo można wyświetlać naszą stronę internetową również bez plików cookie. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie akceptują pliki cookie. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki w dowolnym momencie. Można dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, używając funkcji „Pomoc” przeglądarki. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wybrane funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli używanie plików cookie zostało wyłączone.

Szyfrowanie SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas ich przekazywania, stosujemy odpowiadające obecnemu stanowi techniki metody szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.

Newsletter

Na podstawie wyraźnie wyrażonej przez Państwa zgody regularnie wysyłamy Państwu newsletter lub podobne informacje drogą mailową pod podany przez Państwa adres. Dotyczy to również naszego alarmu cenowego.

W celu otrzymywania newslettera wystarczy podanie adresu e-mail. Po subskrypcji naszego newslettera podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Subskrybenci mogą również otrzymywać drogą mailową informacje dotyczące usługi lub rejestracji (np. zmiany w usłudze newsletter lub kwestie techniczne).

W celu efektywnej subskrypcji potrzebny jest prawidłowy adres e-mail. Aby upewnić się, że subskrybent faktycznie jest właścicielem podanego adresu e-mail, stosujemy model double opt-in. Na jego podstawie protokołujemy zamówienie newslettera, wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potrzebnej odpowiedzi na nią. Żadne inne dane nie są gromadzone. Dane te używane są wyłącznie w celu wysyłki newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.

Zgodę na zapisywanie danych osobowych i korzystanie z nich w celu wysyłki newslettera można w dowolnej chwili odwołać. Każdy newsletter zawiera służące do tego łącze. Dodatkowo istnieje możliwość anulowania subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub przesłanie takiego żądania pod podany na końcu niniejszej polityki prywatności adres kontaktowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku nawiązania z nami kontaktu w dowolnej sprawie drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego przekazują nam Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu W tym celu konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Służy on do przyporządkowania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Podanie innych danych jest opcjonalne. Podane przez Państwa dane zostaną zapisane w celu przetwarzania zapytania i ewentualnych dodatkowych pytań. Po rozwiązaniu złożonego przez Państwa zapytania dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia do śledzenia konwersji firmy Google. Jeśli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę za pośrednictwem reklamy pokazanej przez Google, usługa Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Ten plik cookie do śledzenia konwersji zostaje zapisany, gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetloną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi inne strony za pośrednictwem naszej strony internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz my otrzymamy informację, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Każdy klient korzystający z usługi Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem innych stron korzystających z usługi Google AdWords. Uzyskane za pomocą plików cookie konwersji informacje służą do tego, by tworzyć statystyki dla klientów korzystających z usługi śledzenia konwersji AdWords. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które umożliwiłyby im identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, możliwa jest odmowa zapisania potrzebnego w tym celu pliku cookie – wyłączając ogólne automatyczne zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki lub ustawiając ją w taki sposób, by blokować pliki cookie domeny „googleleadservices.com”.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pliki opt-out cookie nie mogą być usunięte, dopóki nie życzą sobie Państwo zapisywania danych pomiarowych. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie w przeglądarce należy ponownie zapisać odpowiedni plik opt-out cookie.

Bugsnag

Na naszej stronie internetowej korzystamy z kodu (JavaScript) firmy Bugsnag Inc., 939 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA (dalej: Bugsnag). Kod ten stanowi narzędzie do automatycznego wyszukiwania i analizowania błędów. Za każdym razem, gdy pojawi się błąd w naszym systemie, przekazywane są zanonimizowane informacje o adresie IP użytkownika wraz z wybranymi ustawieniami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności firmy Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy.

Bugsnag można dezaktywować w dowolnej chwili, korzystając z blokowania JavaScript.

Hotjar

Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów i optymalizować naszą ofertę oraz doświadczenie związane z użytkowaniem tej strony internetowej. Dzięki technologii Hotjar możemy lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na jakich stronach, które łącza klikają, co lubią, a czego nie itd.). Pomaga nam to dopasować naszą ofertę do informacji zwrotnych naszych klientów. Usługa Hotjar korzysta z plików cookie i innych technologii, aby gromadzić dane dotyczące zachowań naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności o adresie IP urządzenia (podczas używania strony są one gromadzone i zapisywane jedynie w zanonimizowanej formie), rozmiarze ekranu, rodzaju urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o przeglądarce, lokalizacji (jedynie kraj) i preferowanym języku wyświetlania naszej strony internetowej. Usługa Hotjar zapisuje te informacje na nasze zlecenie w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Na mocy kontraktu firma Hotjar nie może sprzedawać zgromadzonych na nasze zlecenie danych.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „O firmie Hotjar” na stronie pomocy Hotjar.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki prywatności w celu utrzymywania zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrażania zmian naszych usług, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy Państwa ponownych odwiedzinach obowiązywać będzie wtedy nowa polityka prywatności.

Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych

W razie pytań prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail, a z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji można skontaktować się pod adresem: datenschutz@aboved.com.